Jak doprowadzić powietrze do kominka?

Dopływ świeżego powietrza najprościej wykonać na etapie wylewania tzw. Chudziaka. W zagęszczonym piachu należy przeprowadzić rurę średnicy 160mm z lekkim spadkiem na zewnątrz budynku. Ważne jest także, aby czerpnia powietrza znajdowała się co najmniej 50 cm nad gruntem. Tego tupu montaż czerpni uchroni ją przed zamiecią śnieżną. Na przeciwnym końcu kanału przyłącze powinno znajdować się centralnie pod kominkiem.

W nowych budynkach z wentylacją mechaniczną (rekuperacją) obowiązkowe jest doprowadzenie powietrza i szczelne podpięcie do wkładu z tzw. Zamkniętą komorą spalania. Najlepiej, kiedy na dolocie powietrza zimnego zainstaluje się szczelną przepustnicę, której płynną regulacją steruje algorytm sterownika (w zależności od temperatury spalin).

Co należy zrobić w przypadku kiedy pod posadzką nie zostało zrobione doprowadzenie świeżego powietrza?

Brak doprowadzenia powietrza do spalania to nie problem kiedy kominek zaplanowany jest przy ścianie zewnętrznej domu. W takim przypadku doprowadzenie świeżego powietrza można wykonać w dolnej części obudowy, poprzez odwiert przez ścianę  i przepuszczenie rury wraz z czerpnią zamontowaną na elewacji. Innym rozwiązaniem jest instalacja płaskich kanałów o wymiarach 80×160 mm doprowadzających powietrze na styku podłogi i ściany, które bezwzględnie należy zaizolować i zabudować korytkiem w formie maskownicy.

Problem zaczyna się dopiero wtedy kiedy kominek ma stać w centralnej części domu gdzie wykonano już podłogę a  doprowadzenie świeżego powietrza jest niemal niemożliwe. W takiej sytuac ji można wykorzystać wolny kanał wentylacyjny w kominie dla poboru powietrza z szachtu kominowego. Istnieje także rozwiązanie pośrednie, którym jest instalacja w ścianie zewnętrznej nawiewnika w miejscu możliwie jak najbliższym kominka. Rozwiązanie to może jednak powodować uczucie „powiewu zimnego powietrza”.

Konsekwencje braku doprowadzenia powietrza do kominka

Bardzo istotne jest zrobienie jakiegokolwiek otworu nawiewnego, gdyż jego brak spowoduje kłopoty z paleniem w kominku lub poprzez niewłaściwą wymianę powietrza powstanie wsteczny ciąg w kanałach wentylacyjnych (zwłaszcza w łazience i toalecie). Odwrócenie ciągu może być bardzo niebezpieczne. Może dojść do zasysania spalin wydostających się z przewodów spalinowych oraz dymowych i wtłaczania ich do budynku poprzez nieprawidłowo działającą wentylację.

Doprowadzenie powietrza do spalania przez piwnicę

Kiedy miejsce instalacji kominkowej jest bezpośrednio nad pomieszczeniem podpiwniczonym, będzie o wiele łatwiej zrealizować dopływ powietrza do spalania. W tym celu należy wykonać przepust przez strop przy użyciu otwornicy, następnie należy podwiesić rurę PCV lub kanał prostokątny (izolowany), pod sufitem piwnicy i przejść rurą przez ścianę na zewnątrz budynku.

Średnica rury doprowadzającej powietrze do spalania i wylotu spalin

Wielkość rury lub kanału, którym doprowadzamy powietrze do kominka, oraz średnica wylotu dymu ma ogromne znaczenie w kwestii efektywności spalania drewna. Większy dolot powietrza i większa średnica rur przyłączeniowych kominka w praktyce oznacza zwiększenie szansy na dobry ciąg i lepsze spalenie drewna. Średnicę rury ze świeżym powietrzem należy dobierać analogicznie do wielkości wkładu i ilości spalanego w nim drewna. Im większa komora wkładu, tym więcej drewna spalamy, dlatego należy zadbać o odpowiednią średnicę lub przekrój kanału.